Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
1
0
2
1
0
3
3
1
CPU
4
1
0
5
1
1
AMD
NVIDIA
6
1
2
NVIDIA
AMD
7
1
2
NVIDIA
CPU
8
1
0
9
7
9
NVIDIA
AMD
10
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
11
4
4
NVIDIA
AMD
12
1
0
13
5
2
NVIDIA
ASIC
14
1
0
15
5
2
AMD
NVIDIA
ASIC
16
1
1
ASIC
17
2
1
ASIC
18
7
4
AMD
NVIDIA
CPU
19
4
1
ASIC
20
1
5
NVIDIA
AMD
21
2
2
AMD
NVIDIA
ASIC
22
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
23
3
2
AMD
NVIDIA
24
1
0
25
2
2
NVIDIA
AMD
26
2
0
27
5
1
ASIC
28
1
3
AMD
NVIDIA
29
1
5
NVIDIA
AMD
30
1
4
AMD
NVIDIA
32
4
7
NVIDIA
AMD
CPU
33
3
7
NVIDIA
AMD
34
2
4
AMD
NVIDIA
35
3
6
AMD
NVIDIA
CPU
37
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
38
2
9
NVIDIA
AMD
CPU
39
2
3
AMD
NVIDIA
40
1
1
NVIDIA
AMD
41
1
1
NVIDIA
AMD
42
2
4
NVIDIA
AMD
43
3
4
NVIDIA
AMD
44
3
4
NVIDIA
AMD
45
3
3
AMD
NVIDIA
CPU
46
2
2
AMD
NVIDIA
47
8
2
AMD
NVIDIA
ASIC
48
22
2
NVIDIA
ASIC
49
7
4
NVIDIA
AMD
50
4
6
NVIDIA
AMD
51
1
3
NVIDIA
AMD
52
6
5
NVIDIA
AMD
53
3
4
NVIDIA
AMD
54
2
2
NVIDIA
AMD
55
16
15
NVIDIA
AMD
56
34
21
NVIDIA
AMD
ASIC
57
1
2
AMD
NVIDIA
58
4
8
NVIDIA
AMD
59
1
0
60
9
3
AMD
NVIDIA
CPU
61
7
2
ASIC
CPU
62
4
1
ASIC
63
3
2
AMD
NVIDIA
64
4
3
AMD
NVIDIA
CPU
65
2
0
66
1
5
AMD
NVIDIA
67
23
15
NVIDIA
AMD
68
2
3
NVIDIA
ASIC
CPU
69
1
0
70
2
8
NVIDIA
AMD
CPU
71
6
1
ASIC
72
10
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
73
1
1
AMD
NVIDIA
74
6
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
75
2
1
CPU
76
2
0
77
1
0
78
1
1
AMD
NVIDIA
79
6
1
ASIC
80
15
3
NVIDIA
AMD
CPU
81
2
4
AMD
NVIDIA
82
1
1
ASIC
83
4
6
NVIDIA
AMD
84
2
1
ASIC
85
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
86
2
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
87
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
88
2
0
89
1
8
NVIDIA
AMD
90
1
2
NVIDIA
AMD
91
3
4
NVIDIA
AMD
92
1
2
AMD
NVIDIA
93
5
1
ASIC
94
8
1
ASIC
95
3
4
NVIDIA
AMD
96
1
2
CPU
97
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
98
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
99
1
2
CPU
100
11
4
NVIDIA
AMD
CPU
101
1
0
102
1
0
103
24
1
ASIC
104
2
0
105
31
1
ASIC
106
2
1
ASIC
107
1
0
108
2
2
AMD
NVIDIA
109
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
110
8
2
NVIDIA
ASIC
111
1
1
AMD
NVIDIA
112
2
1
ASIC
113
5
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
114
3
5
NVIDIA
AMD
115
3
4
AMD
NVIDIA
116
4
1
AMD
NVIDIA
117
1
4
NVIDIA
AMD
118
1
0
119
17
1
ASIC
120
4
1
ASIC
121
4
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
122
4
2
AMD
NVIDIA
123
5
3
AMD
NVIDIA
124
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
125
2
2
AMD
NVIDIA
CPU
126
5
1
AMD
NVIDIA
127
5
1
AMD
NVIDIA
128
2
5
AMD
NVIDIA
CPU
129
4
1
CPU
130
5
1
CPU
131
3
0
132
5
1
CPU
133
5
1
CPU
134
3
1
CPU
135
1
0
136
7
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Not sure which software to use?

join minerstat and mine any algorithm you want

Get started