Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
5
1
CPU
2
1
0
4
2
2
NVIDIA
AMD
5
1
2
NVIDIA
AMD
6
3
2
NVIDIA
CPU
7
1
3
AMD
NVIDIA
CPU
8
5
7
NVIDIA
AMD
9
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
10
4
5
NVIDIA
AMD
11
1
0
12
5
2
NVIDIA
ASIC
13
1
0
14
6
2
AMD
NVIDIA
ASIC
15
1
1
ASIC
16
8
4
AMD
NVIDIA
CPU
17
3
1
ASIC
18
1
2
AMD
NVIDIA
ASIC
19
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
20
6
3
NVIDIA
AMD
21
1
4
NVIDIA
AMD
CPU
22
1
0
23
1
1
AMD
24
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
25
2
2
NVIDIA
AMD
26
2
0
27
5
1
ASIC
28
1
3
AMD
NVIDIA
29
1
5
NVIDIA
AMD
30
1
4
AMD
NVIDIA
32
5
7
NVIDIA
AMD
CPU
33
4
7
NVIDIA
AMD
34
2
4
AMD
NVIDIA
35
3
6
AMD
NVIDIA
CPU
36
1
6
AMD
NVIDIA
38
1
3
NVIDIA
AMD
CPU
39
2
9
NVIDIA
AMD
CPU
40
2
4
NVIDIA
AMD
41
1
4
AMD
NVIDIA
CPU
42
1
4
AMD
NVIDIA
43
1
5
NVIDIA
AMD
44
1
1
NVIDIA
AMD
45
2
1
NVIDIA
AMD
46
4
4
NVIDIA
AMD
47
3
3
NVIDIA
AMD
48
3
3
NVIDIA
AMD
49
1
1
NVIDIA
AMD
50
7
2
AMD
ASIC
51
27
2
NVIDIA
ASIC
52
7
4
NVIDIA
AMD
53
7
6
NVIDIA
AMD
54
8
5
NVIDIA
AMD
55
2
4
NVIDIA
AMD
56
1
1
AMD
57
12
12
NVIDIA
AMD
58
38
17
NVIDIA
AMD
ASIC
59
2
4
NVIDIA
AMD
60
1
0
61
1
1
CPU
62
8
2
ASIC
CPU
63
5
2
AMD
ASIC
64
1
2
AMD
NVIDIA
65
1
2
AMD
NVIDIA
66
4
3
AMD
NVIDIA
CPU
67
3
1
AMD
NVIDIA
69
15
13
NVIDIA
AMD
70
6
3
NVIDIA
ASIC
CPU
71
1
3
NVIDIA
ASIC
CPU
72
1
0
73
5
1
ASIC
74
1
0
75
13
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
76
2
5
AMD
NVIDIA
ASIC
77
1
0
78
1
1
AMD
NVIDIA
79
8
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
80
2
1
CPU
81
2
0
82
1
0
83
8
1
ASIC
84
16
3
NVIDIA
AMD
CPU
85
1
1
ASIC
86
3
2
NVIDIA
ASIC
87
4
5
NVIDIA
AMD
88
3
1
ASIC
89
1
1
AMD
90
3
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
91
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
92
2
0
93
1
7
NVIDIA
AMD
94
2
4
NVIDIA
AMD
95
5
1
ASIC
96
10
1
ASIC
97
1
1
CPU
98
1
1
NVIDIA
99
1
3
AMD
NVIDIA
CPU
100
2
2
AMD
NVIDIA
CPU
101
1
1
CPU
102
12
3
NVIDIA
AMD
CPU
103
35
1
ASIC
104
2
0
105
1
0
106
40
1
ASIC
107
2
1
ASIC
108
1
2
NVIDIA
AMD
109
1
0
110
12
2
NVIDIA
ASIC
111
2
2
AMD
NVIDIA
CPU
112
4
3
AMD
NVIDIA
CPU
113
1
1
ASIC
114
1
1
AMD
NVIDIA
115
1
2
NVIDIA
ASIC
116
5
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
117
3
5
NVIDIA
AMD
118
3
3
AMD
NVIDIA
119
3
1
AMD
120
1
4
NVIDIA
AMD
121
1
1
AMD
122
1
0
123
24
1
ASIC
124
5
1
ASIC
125
6
1
ASIC
126
1
0
127
1
1
CPU
128
1
2
NVIDIA
CPU
129
9
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
130
4
2
AMD
NVIDIA
131
6
3
AMD
NVIDIA
132
4
5
AMD
NVIDIA
CPU
133
7
2
AMD
NVIDIA
CPU
134
6
1
AMD
NVIDIA
135
2
1
AMD
NVIDIA
136
6
1
AMD
NVIDIA
137
4
5
AMD
NVIDIA
CPU
138
6
1
CPU
139
3
1
CPU
140
4
0
141
5
1
CPU
142
1
1
CPU
143
7
1
CPU
144
3
1
CPU
145
1
0
146
8
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Not sure which software to use?

join minerstat and mine any algorithm you want

Get started