Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
1
2
AMD
NVIDIA
2
5
1
CPU
3
1
0
5
2
2
NVIDIA
AMD
6
1
2
NVIDIA
AMD
7
3
2
NVIDIA
CPU
8
1
0
9
4
7
NVIDIA
AMD
10
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
11
4
4
NVIDIA
AMD
12
5
2
NVIDIA
ASIC
13
1
0
14
6
2
AMD
NVIDIA
ASIC
15
1
1
ASIC
16
1
1
ASIC
17
8
4
AMD
NVIDIA
CPU
18
3
1
ASIC
19
1
3
NVIDIA
AMD
20
1
2
AMD
NVIDIA
ASIC
21
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
22
5
2
AMD
23
1
3
AMD
CPU
24
1
0
25
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
26
2
2
NVIDIA
AMD
27
2
0
28
5
1
ASIC
29
1
3
AMD
NVIDIA
30
1
4
AMD
NVIDIA
32
5
7
NVIDIA
AMD
CPU
33
3
7
NVIDIA
AMD
34
2
4
AMD
NVIDIA
35
4
6
AMD
NVIDIA
CPU
36
1
6
AMD
NVIDIA
38
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
39
2
9
NVIDIA
AMD
CPU
41
1
4
AMD
NVIDIA
CPU
42
1
4
AMD
NVIDIA
43
1
4
AMD
NVIDIA
44
1
1
NVIDIA
AMD
45
2
1
NVIDIA
AMD
46
4
4
NVIDIA
AMD
47
3
3
NVIDIA
AMD
48
3
3
NVIDIA
AMD
49
2
2
AMD
CPU
50
1
1
AMD
51
7
2
AMD
ASIC
52
26
2
NVIDIA
ASIC
53
8
4
NVIDIA
AMD
54
7
6
NVIDIA
AMD
55
8
5
NVIDIA
AMD
56
2
4
NVIDIA
AMD
57
1
1
AMD
58
14
14
NVIDIA
AMD
59
32
20
NVIDIA
AMD
ASIC
60
2
6
NVIDIA
AMD
61
1
0
62
1
2
CPU
63
7
2
ASIC
CPU
64
5
1
ASIC
65
1
2
AMD
NVIDIA
66
1
2
AMD
NVIDIA
67
4
3
AMD
NVIDIA
CPU
68
3
1
AMD
NVIDIA
70
15
13
NVIDIA
AMD
71
6
3
NVIDIA
ASIC
CPU
72
1
3
NVIDIA
ASIC
CPU
73
1
0
74
1
3
AMD
NVIDIA
CPU
75
5
1
ASIC
76
1
0
77
13
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
78
2
5
AMD
NVIDIA
ASIC
79
1
0
80
1
1
AMD
NVIDIA
81
8
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
82
2
1
CPU
83
2
0
84
1
0
85
8
1
ASIC
86
15
3
NVIDIA
AMD
CPU
87
1
1
ASIC
88
3
2
NVIDIA
ASIC
89
4
5
NVIDIA
AMD
90
3
1
ASIC
91
1
2
AMD
CPU
92
2
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
93
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
94
2
0
95
1
7
NVIDIA
AMD
96
2
4
NVIDIA
AMD
97
4
1
ASIC
98
9
1
ASIC
99
1
2
CPU
100
1
2
NVIDIA
CPU
101
1
4
AMD
NVIDIA
CPU
102
1
1
CPU
103
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
104
11
4
NVIDIA
AMD
CPU
105
1
0
106
31
1
ASIC
107
2
0
108
1
0
109
37
1
ASIC
110
2
1
ASIC
111
1
0
112
2
2
AMD
ASIC
113
12
2
NVIDIA
ASIC
114
3
2
AMD
NVIDIA
CPU
115
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
116
1
1
ASIC
117
1
1
AMD
NVIDIA
118
1
2
NVIDIA
ASIC
119
5
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
120
3
5
NVIDIA
AMD
121
3
4
AMD
NVIDIA
122
3
1
AMD
123
1
4
NVIDIA
AMD
124
1
1
AMD
125
1
0
126
23
1
ASIC
127
4
1
ASIC
128
1
1
CPU
129
1
2
NVIDIA
CPU
130
9
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
131
4
2
AMD
NVIDIA
132
5
3
AMD
NVIDIA
133
4
5
AMD
NVIDIA
CPU
134
7
2
AMD
NVIDIA
CPU
135
6
1
AMD
NVIDIA
136
2
1
AMD
NVIDIA
137
6
1
AMD
NVIDIA
138
4
5
AMD
NVIDIA
CPU
139
6
1
CPU
140
3
1
CPU
141
4
0
142
6
1
CPU
143
1
1
CPU
144
6
1
CPU
145
4
1
CPU
146
1
0
147
8
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Not sure which software to use?

join minerstat and mine any algorithm you want

Get started