Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
5
1
CPU
2
1
0
3
3
2
NVIDIA
AMD
4
1
2
NVIDIA
AMD
6
3
2
NVIDIA
CPU
7
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
8
4
7
NVIDIA
AMD
9
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
10
5
5
NVIDIA
AMD
11
1
0
12
5
2
NVIDIA
ASIC
13
1
0
14
6
2
AMD
NVIDIA
ASIC
15
1
1
ASIC
16
1
1
ASIC
17
8
4
AMD
NVIDIA
CPU
18
3
1
ASIC
19
1
2
AMD
NVIDIA
ASIC
20
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
21
5
3
NVIDIA
AMD
22
1
4
NVIDIA
AMD
CPU
23
1
0
24
1
1
AMD
25
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
26
1
2
NVIDIA
AMD
27
2
0
28
8
1
ASIC
29
1
5
NVIDIA
AMD
30
1
4
AMD
NVIDIA
32
5
7
NVIDIA
AMD
CPU
33
3
7
NVIDIA
AMD
34
3
4
AMD
NVIDIA
35
4
6
AMD
NVIDIA
CPU
36
1
6
AMD
NVIDIA
38
1
3
NVIDIA
AMD
CPU
39
2
9
NVIDIA
AMD
CPU
40
2
4
NVIDIA
AMD
41
1
4
AMD
NVIDIA
CPU
42
1
4
AMD
NVIDIA
43
1
5
NVIDIA
AMD
44
1
1
NVIDIA
AMD
45
2
1
NVIDIA
AMD
46
3
4
NVIDIA
AMD
47
2
3
NVIDIA
AMD
48
2
3
NVIDIA
AMD
49
7
2
AMD
ASIC
50
25
2
NVIDIA
ASIC
51
5
4
NVIDIA
AMD
52
7
6
NVIDIA
AMD
53
1
3
NVIDIA
AMD
54
9
5
NVIDIA
AMD
55
2
4
NVIDIA
AMD
56
1
1
AMD
57
12
12
NVIDIA
AMD
58
35
17
NVIDIA
AMD
ASIC
59
1
0
60
1
0
61
8
2
ASIC
CPU
62
5
2
AMD
ASIC
63
1
1
AMD
64
1
2
AMD
NVIDIA
65
5
3
AMD
NVIDIA
CPU
66
3
1
AMD
NVIDIA
68
14
12
NVIDIA
AMD
69
6
3
NVIDIA
ASIC
CPU
70
1
0
71
4
1
ASIC
72
1
0
73
14
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
74
3
5
AMD
NVIDIA
ASIC
75
1
0
76
1
1
AMD
NVIDIA
77
7
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
78
2
1
CPU
79
2
0
80
1
0
81
3
6
NVIDIA
AMD
82
1
1
NVIDIA
83
8
1
ASIC
84
16
3
NVIDIA
AMD
CPU
86
1
1
ASIC
87
2
2
NVIDIA
ASIC
88
5
5
NVIDIA
AMD
89
3
1
ASIC
90
1
1
AMD
91
1
0
92
3
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
93
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
94
2
0
95
3
5
NVIDIA
AMD
96
1
1
NVIDIA
97
2
3
NVIDIA
AMD
98
5
1
ASIC
99
10
1
ASIC
100
1
1
CPU
101
1
1
NVIDIA
102
1
3
AMD
NVIDIA
CPU
103
2
2
AMD
NVIDIA
CPU
104
1
1
CPU
105
11
3
NVIDIA
AMD
CPU
106
1
0
107
36
1
ASIC
108
3
0
109
1
0
110
43
1
ASIC
111
2
1
ASIC
112
1
2
NVIDIA
AMD
113
1
0
114
12
2
NVIDIA
ASIC
115
2
2
AMD
NVIDIA
CPU
116
5
4
NVIDIA
AMD
CPU
117
1
1
ASIC
118
1
1
AMD
NVIDIA
119
2
2
NVIDIA
ASIC
120
6
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
121
1
0
122
2
4
NVIDIA
AMD
123
3
3
AMD
NVIDIA
124
3
1
AMD
125
1
3
NVIDIA
AMD
126
1
1
AMD
127
1
0
128
23
1
ASIC
129
5
1
ASIC
130
6
1
ASIC
131
1
0
132
10
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
133
1
2
AMD
NVIDIA
134
6
3
AMD
NVIDIA
135
5
5
AMD
NVIDIA
CPU
136
8
2
AMD
NVIDIA
CPU
137
7
1
AMD
NVIDIA
138
1
1
AMD
NVIDIA
139
6
1
AMD
NVIDIA
140
4
5
AMD
NVIDIA
CPU
141
6
1
CPU
142
1
1
CPU
143
4
0
144
5
1
CPU
145
1
1
CPU
146
6
1
CPU
147
3
1
CPU
148
1
0
149
7
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.