Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
1
2
AMD
NVIDIA
2
4
1
CPU
3
1
0
5
1
2
NVIDIA
AMD
6
1
2
NVIDIA
CPU
7
1
0
8
6
9
NVIDIA
AMD
9
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
10
4
4
NVIDIA
AMD
11
5
2
NVIDIA
ASIC
12
1
0
13
5
2
AMD
NVIDIA
ASIC
14
1
1
ASIC
15
1
1
ASIC
16
8
4
AMD
NVIDIA
CPU
17
3
1
ASIC
18
1
4
NVIDIA
AMD
19
2
2
AMD
NVIDIA
ASIC
20
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
21
4
2
AMD
22
1
3
AMD
CPU
23
1
0
24
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
25
2
2
NVIDIA
AMD
26
2
0
27
6
1
ASIC
28
1
3
AMD
NVIDIA
29
1
5
NVIDIA
AMD
30
1
4
AMD
NVIDIA
32
4
7
NVIDIA
AMD
CPU
33
3
7
NVIDIA
AMD
34
2
4
AMD
NVIDIA
35
3
6
AMD
NVIDIA
CPU
37
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
38
2
9
NVIDIA
AMD
CPU
40
1
1
NVIDIA
AMD
41
1
1
NVIDIA
AMD
42
1
4
NVIDIA
AMD
43
3
4
NVIDIA
AMD
44
3
4
NVIDIA
AMD
45
3
4
NVIDIA
AMD
46
3
3
AMD
NVIDIA
CPU
47
1
1
AMD
48
7
2
AMD
ASIC
49
22
2
NVIDIA
ASIC
50
7
4
NVIDIA
AMD
51
5
6
NVIDIA
AMD
52
7
5
NVIDIA
AMD
53
3
4
NVIDIA
AMD
54
2
2
NVIDIA
AMD
55
16
14
NVIDIA
AMD
56
34
20
NVIDIA
AMD
ASIC
57
1
2
AMD
NVIDIA
58
4
7
NVIDIA
AMD
59
1
0
60
9
3
AMD
NVIDIA
CPU
61
7
2
ASIC
CPU
62
3
1
ASIC
63
3
2
AMD
NVIDIA
64
4
3
AMD
NVIDIA
CPU
65
3
1
AMD
NVIDIA
66
1
1
AMD
68
25
15
NVIDIA
AMD
69
5
3
NVIDIA
ASIC
CPU
70
2
3
NVIDIA
ASIC
CPU
71
1
0
72
2
6
NVIDIA
AMD
CPU
73
5
1
ASIC
74
1
0
75
12
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
76
1
5
AMD
NVIDIA
ASIC
77
1
0
78
1
1
AMD
NVIDIA
79
6
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
80
2
1
CPU
81
2
0
82
1
0
83
1
1
AMD
NVIDIA
84
7
1
ASIC
85
15
3
NVIDIA
AMD
CPU
86
1
1
ASIC
87
2
2
NVIDIA
ASIC
88
4
5
NVIDIA
AMD
89
2
1
ASIC
90
1
2
AMD
CPU
91
1
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
92
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
93
2
0
94
1
7
NVIDIA
AMD
95
1
2
NVIDIA
AMD
96
2
4
NVIDIA
AMD
97
1
2
AMD
NVIDIA
98
4
1
ASIC
99
9
1
ASIC
100
3
3
AMD
NVIDIA
101
1
2
CPU
102
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
103
1
4
AMD
NVIDIA
CPU
104
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
105
1
2
CPU
106
11
4
NVIDIA
AMD
CPU
107
1
0
108
1
0
109
26
1
ASIC
110
2
0
111
1
0
112
32
1
ASIC
113
2
1
ASIC
114
1
0
115
1
1
AMD
116
4
2
AMD
ASIC
117
10
2
NVIDIA
ASIC
118
3
3
AMD
NVIDIA
CPU
119
1
3
AMD
NVIDIA
CPU
120
1
1
ASIC
121
5
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
122
3
5
NVIDIA
AMD
123
3
4
AMD
NVIDIA
124
4
1
AMD
125
1
4
NVIDIA
AMD
126
1
1
AMD
127
1
0
128
18
1
ASIC
129
5
1
ASIC
130
1
1
CPU
131
1
2
NVIDIA
CPU
132
7
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
133
4
2
AMD
NVIDIA
134
7
3
AMD
NVIDIA
135
3
5
AMD
NVIDIA
CPU
136
6
2
AMD
NVIDIA
CPU
137
5
1
AMD
NVIDIA
138
1
1
AMD
NVIDIA
139
5
1
AMD
NVIDIA
140
3
5
AMD
NVIDIA
CPU
141
4
1
CPU
142
5
1
CPU
143
3
0
144
5
1
CPU
145
5
1
CPU
146
2
1
CPU
147
1
0
148
7
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Not sure which software to use?

join minerstat and mine any algorithm you want

Get started