Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
1
0
2
3
1
CPU
3
1
0
4
1
1
AMD
NVIDIA
5
1
2
NVIDIA
AMD
6
1
0
7
6
10
NVIDIA
AMD
8
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
9
4
4
NVIDIA
AMD
10
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
11
3
2
AMD
NVIDIA
ASIC
12
1
1
ASIC
13
4
3
AMD
NVIDIA
CPU
14
4
1
ASIC
15
2
5
NVIDIA
AMD
16
2
2
AMD
NVIDIA
ASIC
17
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
18
3
2
AMD
NVIDIA
19
1
0
20
2
2
NVIDIA
AMD
21
2
0
22
3
1
ASIC
23
1
3
AMD
NVIDIA
24
2
5
NVIDIA
AMD
25
1
4
AMD
NVIDIA
27
4
7
NVIDIA
AMD
CPU
28
2
7
NVIDIA
AMD
29
2
6
AMD
NVIDIA
CPU
31
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
32
1
9
NVIDIA
AMD
CPU
33
2
3
AMD
NVIDIA
34
1
4
AMD
NVIDIA
35
1
1
NVIDIA
AMD
36
2
4
NVIDIA
AMD
37
3
4
NVIDIA
AMD
38
3
4
NVIDIA
AMD
39
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
40
1
2
AMD
NVIDIA
41
8
2
AMD
NVIDIA
ASIC
42
19
2
NVIDIA
ASIC
43
7
4
NVIDIA
AMD
44
3
6
NVIDIA
AMD
45
1
3
NVIDIA
AMD
46
6
5
NVIDIA
AMD
47
2
4
NVIDIA
AMD
48
2
2
NVIDIA
AMD
49
12
15
NVIDIA
AMD
50
19
21
NVIDIA
AMD
ASIC
51
1
2
AMD
NVIDIA
52
1
2
AMD
NVIDIA
53
5
8
NVIDIA
AMD
54
1
0
55
11
3
AMD
NVIDIA
CPU
56
7
2
ASIC
CPU
57
4
1
ASIC
58
3
2
AMD
NVIDIA
59
2
2
NVIDIA
AMD
60
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
61
2
0
62
2
5
AMD
NVIDIA
63
1
2
AMD
NVIDIA
ASIC
64
1
4
NVIDIA
AMD
65
29
16
NVIDIA
AMD
66
1
3
NVIDIA
ASIC
CPU
67
2
7
NVIDIA
AMD
CPU
68
6
1
ASIC
69
9
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
70
5
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
71
1
0
72
1
0
73
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
74
1
0
75
4
1
ASIC
76
10
3
NVIDIA
AMD
CPU
77
3
4
AMD
NVIDIA
78
1
1
ASIC
79
1
2
NVIDIA
ASIC
80
4
7
NVIDIA
AMD
81
2
1
ASIC
82
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
83
2
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
84
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
85
1
0
86
1
8
NVIDIA
AMD
87
2
4
NVIDIA
AMD
88
4
1
ASIC
89
8
1
ASIC
90
3
5
NVIDIA
AMD
91
1
2
CPU
92
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
93
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
94
13
4
NVIDIA
AMD
CPU
95
1
0
96
22
1
ASIC
97
2
0
98
34
1
ASIC
99
2
1
ASIC
100
1
1
AMD
NVIDIA
101
1
0
102
2
2
AMD
NVIDIA
103
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
104
8
2
NVIDIA
ASIC
105
2
1
ASIC
106
1
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
107
2
5
NVIDIA
AMD
108
3
4
AMD
NVIDIA
109
4
1
AMD
NVIDIA
110
1
0
111
18
1
ASIC
112
1
1
ASIC
113
4
1
ASIC
114
5
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
115
4
2
AMD
NVIDIA
116
5
3
AMD
NVIDIA
117
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
118
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
119
4
1
AMD
NVIDIA
120
3
1
AMD
NVIDIA
121
1
0
122
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
123
4
1
CPU
124
5
1
CPU
125
3
0
126
5
1
CPU
127
3
1
CPU
128
5
1
CPU
129
3
1
CPU
130
6
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Not sure which software to use?

join minerstat and mine any algorithm you want

Get started