Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
1
0
2
3
1
CPU
3
1
0
4
1
1
AMD
NVIDIA
5
1
2
NVIDIA
AMD
6
1
2
NVIDIA
CPU
7
1
0
8
6
10
NVIDIA
AMD
9
2
3
AMD
NVIDIA
ASIC
10
4
4
NVIDIA
AMD
11
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
12
3
2
AMD
NVIDIA
ASIC
13
1
1
ASIC
14
4
3
AMD
NVIDIA
CPU
15
4
1
ASIC
16
2
5
NVIDIA
AMD
17
2
2
AMD
NVIDIA
ASIC
18
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
19
3
2
AMD
NVIDIA
20
1
0
21
2
2
NVIDIA
AMD
22
2
0
23
4
1
ASIC
24
1
3
AMD
NVIDIA
25
1
5
NVIDIA
AMD
26
1
4
AMD
NVIDIA
28
4
7
NVIDIA
AMD
CPU
29
2
7
NVIDIA
AMD
30
2
6
AMD
NVIDIA
CPU
32
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
33
1
9
NVIDIA
AMD
CPU
34
2
3
AMD
NVIDIA
35
1
1
NVIDIA
AMD
36
2
4
NVIDIA
AMD
37
3
4
NVIDIA
AMD
38
3
4
NVIDIA
AMD
39
3
3
AMD
NVIDIA
CPU
40
1
2
AMD
NVIDIA
41
8
2
AMD
NVIDIA
ASIC
42
20
2
NVIDIA
ASIC
43
7
4
NVIDIA
AMD
44
3
6
NVIDIA
AMD
45
1
3
NVIDIA
AMD
46
6
5
NVIDIA
AMD
47
3
4
NVIDIA
AMD
48
2
2
NVIDIA
AMD
49
14
15
NVIDIA
AMD
50
24
21
NVIDIA
AMD
ASIC
51
1
2
AMD
NVIDIA
52
5
8
NVIDIA
AMD
53
14
3
AMD
NVIDIA
CPU
54
7
2
ASIC
CPU
55
4
1
ASIC
56
3
2
AMD
NVIDIA
57
1
2
NVIDIA
AMD
58
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
59
2
0
60
3
5
AMD
NVIDIA
61
1
2
AMD
NVIDIA
ASIC
62
1
4
NVIDIA
AMD
63
27
16
NVIDIA
AMD
64
4
3
NVIDIA
ASIC
CPU
65
2
7
NVIDIA
AMD
CPU
66
6
1
ASIC
67
10
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
68
6
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
69
1
0
70
1
0
71
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
72
5
1
ASIC
73
11
3
NVIDIA
AMD
CPU
74
3
4
AMD
NVIDIA
75
1
1
ASIC
76
4
7
NVIDIA
AMD
77
2
1
ASIC
78
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
79
2
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
80
1
3
AMD
NVIDIA
ASIC
81
1
0
82
1
8
NVIDIA
AMD
83
1
4
NVIDIA
AMD
84
5
1
ASIC
85
8
1
ASIC
86
3
5
NVIDIA
AMD
87
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
88
2
3
AMD
NVIDIA
CPU
89
14
4
NVIDIA
AMD
CPU
90
1
0
91
22
1
ASIC
92
2
0
93
1
0
94
36
1
ASIC
95
2
1
ASIC
96
1
1
AMD
NVIDIA
97
1
0
98
2
2
AMD
NVIDIA
99
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
100
8
2
NVIDIA
ASIC
101
2
1
ASIC
102
1
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
103
2
5
NVIDIA
AMD
104
3
4
AMD
NVIDIA
105
4
1
AMD
NVIDIA
106
1
0
107
18
1
ASIC
108
1
1
ASIC
109
4
1
ASIC
110
4
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
111
4
2
AMD
NVIDIA
112
5
3
AMD
NVIDIA
113
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
114
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
115
4
1
AMD
NVIDIA
116
4
1
AMD
NVIDIA
117
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
118
5
1
CPU
119
5
1
CPU
120
3
0
121
5
1
CPU
122
2
1
CPU
123
5
1
CPU
124
3
1
CPU
125
7
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Not sure which software to use?

join minerstat and mine any algorithm you want

Get started