Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Algorytmy

Przeglądaj listę algorytmów dostępnych dla rozwiązań minerstat.

#
Algorytm
Kryptowaluty
Klienty
Sprzęt
System
1
6
1
CPU
2
2
0
3
3
2
NVIDIA
AMD
4
1
2
NVIDIA
AMD
6
3
2
NVIDIA
CPU
7
1
2
AMD
NVIDIA
CPU
8
2
5
NVIDIA
AMD
9
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
10
1
3
NVIDIA
AMD
11
5
5
NVIDIA
AMD
12
1
0
13
5
2
NVIDIA
ASIC
14
1
0
15
6
2
AMD
NVIDIA
ASIC
16
1
1
ASIC
17
1
1
ASIC
18
10
4
AMD
NVIDIA
CPU
19
3
1
ASIC
20
2
2
AMD
NVIDIA
ASIC
21
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
22
6
3
NVIDIA
AMD
23
1
4
NVIDIA
AMD
CPU
24
1
0
25
1
0
26
1
5
AMD
NVIDIA
CPU
27
1
2
NVIDIA
AMD
28
2
0
29
8
1
ASIC
30
1
3
AMD
NVIDIA
32
1
5
NVIDIA
AMD
33
1
4
AMD
NVIDIA
35
5
7
NVIDIA
AMD
CPU
36
4
7
NVIDIA
AMD
37
4
4
AMD
NVIDIA
39
4
6
AMD
NVIDIA
CPU
40
1
6
AMD
NVIDIA
41
1
3
NVIDIA
AMD
CPU
42
2
6
NVIDIA
AMD
43
3
4
NVIDIA
AMD
44
2
4
AMD
NVIDIA
CPU
45
1
4
AMD
NVIDIA
46
2
5
NVIDIA
AMD
47
1
3
NVIDIA
AMD
48
2
3
NVIDIA
AMD
49
1
0
50
3
4
NVIDIA
AMD
51
2
3
NVIDIA
AMD
52
1
3
NVIDIA
AMD
53
2
2
NVIDIA
AMD
54
1
0
55
6
2
AMD
ASIC
56
26
2
NVIDIA
ASIC
57
4
4
NVIDIA
AMD
58
7
6
NVIDIA
AMD
59
1
3
NVIDIA
AMD
60
10
5
NVIDIA
AMD
61
2
4
NVIDIA
AMD
62
1
1
AMD
63
11
12
NVIDIA
AMD
64
38
17
NVIDIA
AMD
ASIC
65
1
0
66
8
2
ASIC
CPU
67
5
2
AMD
ASIC
68
1
1
AMD
69
1
2
AMD
NVIDIA
70
6
3
AMD
NVIDIA
CPU
71
3
1
AMD
NVIDIA
73
11
12
NVIDIA
AMD
74
7
3
NVIDIA
ASIC
CPU
75
2
3
NVIDIA
ASIC
CPU
76
1
0
77
1
0
78
4
1
ASIC
79
1
0
80
15
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
81
5
5
AMD
NVIDIA
ASIC
82
1
0
83
1
1
AMD
NVIDIA
84
9
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
85
2
1
CPU
86
2
0
87
1
0
88
3
6
NVIDIA
AMD
89
1
1
NVIDIA
90
9
1
ASIC
91
18
3
NVIDIA
AMD
CPU
93
1
1
ASIC
94
5
2
NVIDIA
ASIC
95
4
5
NVIDIA
AMD
96
3
1
ASIC
97
1
1
AMD
98
1
0
99
2
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
100
3
3
AMD
NVIDIA
ASIC
101
1
1
AMD
102
2
0
103
2
5
NVIDIA
AMD
104
1
1
NVIDIA
105
2
3
NVIDIA
AMD
106
8
1
ASIC
107
12
1
ASIC
108
3
1
CPU
109
1
1
NVIDIA
110
1
3
AMD
NVIDIA
CPU
111
2
2
AMD
NVIDIA
CPU
112
1
1
CPU
113
11
3
NVIDIA
AMD
CPU
114
1
0
115
1
0
116
45
1
ASIC
117
3
0
118
1
0
119
50
1
ASIC
120
2
1
ASIC
121
1
2
NVIDIA
AMD
122
1
0
123
3
1
ASIC
124
14
2
NVIDIA
ASIC
125
2
2
AMD
NVIDIA
CPU
126
6
4
NVIDIA
AMD
CPU
127
1
1
ASIC
128
1
1
AMD
NVIDIA
129
2
2
NVIDIA
ASIC
130
7
4
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
131
1
0
132
2
4
NVIDIA
AMD
133
4
2
AMD
134
2
1
AMD
135
1
3
NVIDIA
AMD
136
1
0
137
30
1
ASIC
138
6
1
ASIC
139
1
1
AMD
NVIDIA
140
7
1
ASIC
141
1
1
CPU
142
1
2
NVIDIA
CPU
143
12
8
AMD
NVIDIA
ASIC
CPU
144
2
2
AMD
NVIDIA
145
9
3
AMD
NVIDIA
146
6
5
AMD
NVIDIA
CPU
147
9
2
AMD
NVIDIA
CPU
148
1
1
AMD
NVIDIA
149
7
1
AMD
NVIDIA
150
3
1
AMD
NVIDIA
151
6
1
AMD
NVIDIA
152
6
5
AMD
NVIDIA
CPU
153
6
1
CPU
154
1
1
CPU
155
5
0
156
6
1
CPU
157
2
1
CPU
158
6
1
CPU
159
4
1
CPU
160
1
0
161
7
5
NVIDIA
AMD
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.