Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文

Koparki

Przejrzyj listę klientów wydobywczych obsługiwanych w wydobywczym systemie operacyjnym i węźle Windows.

#
Klient wydobywczy
Wersja
Algorytmy
Sprzęt
System
1
16.4.11
12
Nvidia
msOS
Windows
2
21.4.0
14
AMD
Nvidia
msOS
Windows
3
1.8.0
7
AMD
msOS
Windows
4
1.0
1
Nvidia
msOS
Windows
5
1.3.1
1
Nvidia
msOS
Windows
6
2.0
1
Nvidia
msOS
Windows
7
2.3.1
13
Nvidia
msOS
Windows
8
2.0
1
Nvidia
msOS
Windows
9
15.0
1
Nvidia
AMD
msOS
Windows
10
1.2
1
AMD
Windows
11
3.14.3
69
CPU
msOS
Windows
12
0.27.0
12
Nvidia
msOS
Windows
13
0.19.0-11
1
Nvidia
AMD
msOS
Windows
14
0.6
7
Nvidia
msOS
Windows
15
3.44
20
Nvidia
Windows
msOS
16
3.44
8
AMD
msOS
Windows
17
1.2.4
1
Nvidia
AMD
msOS
Windows
18
1.3.11
1
AMD
msOS
19
1.88
26
Nvidia
AMD
msOS
Windows
20
2.1c
14
AMD
Nvidia
Windows
msOS
21
3.9.2
12
Nvidia
AMD
msOS
Windows
22
42.3
13
Nvidia
msOS
Windows
23
42.3
7
AMD
msOS
Windows
24
1.3.14
1
Nvidia
AMD
msOS
Windows
25
1.3.6
1
Nvidia
msOS
Windows
26
6.2c
3
Nvidia
AMD
msOS
Windows
27
0.16.0
1
Nvidia
AMD
msOS
Windows
28
1.18.0
12
Nvidia
msOS
Windows
29
0.3.0
1
Nvidia
AMD
msOS
30
1.0a
3
AMD
msOS
31
1.9.3
22
AMD
Windows
32
2.5.9
42
AMD
Nvidia
Windows
msOS
33
2.5.9
20
CPU
Windows
msOS
34
2.25
4
AMD
Nvidia
msOS
Windows
35
0.10.21
33
AMD
msOS
Windows
36
0.26.8
14
Nvidia
msOS
Windows
37
2024.3.2
10
Nvidia
msOS
Windows
38
2.5
1
Nvidia
msOS
39
0.40.4
49
AMD
Nvidia
msOS
Windows
40
2.10.6
13
Nvidia
AMD
msOS
Windows
41
1.0.2
1
Nvidia
AMD
msOS
42
6.18.1
14
CPU
msOS
Windows
43
2.14.5
16
AMD
msOS
Windows
44
2.14.4
15
Nvidia
msOS
Windows
45
6.18.1
5
AMD
Nvidia
msOS
46
2.6.2
13
Nvidia
msOS
Windows
Zrzeczenie się odpowiedzialności: Informujemy, że dane te obejmują wyłącznie funkcje obsługiwane przez minerstat i mogą odbiegać od funkcji oferowanych przez rzeczywisty sprzęt wydobywczy. Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych.

Spersonalizowane klienty wydobywcze

Lista spersonalizowanych klientów wydobywczych wdrożonych przez społeczność.

#
Klient wydobywczy
Opis
Obsługa
Pomoc
1
6Miner
6miner can be used for mining HNS mining and includes 3% dev fee. Contributed by thanos and Big Shoots.
msOS
2
Ariominer
Ariominer can be used for mining ARO and includes 1% dev fee.
msOS
3
ccminer-Hathor
ccminer-Hathor can be used for HTR mining. Contributed by thanos and minerstat.
msOS
4
CruzbitMiner
CruzbitMiner can be used for CRUZ mining and includes 2% dev fee.
msOS
5
EPIC Miner
EPIC Miner can be used for mining EPIC cash coin.
msOS
6
KDA-Miner
KDA-Miner can be used for mining KDA (Kadena). Contributed by Jacoby6000.
msOS
7
Nonce-Miner
Nonce-Miner can be used for BIS mining. Contributed by thanos and minerstat.
msOS
8
NoncerPro
NoncerPro miner can be used for NIM mining and includes 2% dev fee. Contributed by thanos and minerstat.
msOS
9
NoncerPro-Kadena
NoncerPro-Kadena can be used for mining KDA (Kadena). Contributed by Big Shoots.
msOS
10
Sushi Miner
Sushi Miner can be used for NIM mining and doesn't include any dev fee.
msOS
11
violetminer
violetminer can be used for TRTL mining and doesn't include any dev fee.
msOS
12
Rigel miner
Rigel miner can be used for Ethash, Etchash, KHeavyHash, and NexaPoW mining.
msOS
13
DynexSolve miner
DynexSolve miner can be used for mining DNX.
msOS
14
OneZeroMiner
OneZeroMiner can be used for mining DNX.
msOS
Informujemy, że spersonalizowane klienty wydobywcze nie są oficjalnie obsługiwane, więc mogą występować w nich błędy. Aby wziąć udział w dalszej dyskusji na temat spersonalizowanych klientów wydobywczych, dołącz do nas na Discord.

Not sure which software to use?

join minerstat and use most suitable one

Get started