Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文
ZOC - ZOC
ZOC ZOC
Brak informacji o cenie i rynku dla tej waluty.
How do you feel about ZOC today?
😃
🙂
🥱
😠
😨
Thank you for sharing!
Come again tomorrow.
😃
🙂
🥱
😠
😨
3
Based on 1 ratesin the last 24 hours
Last 30 days sentiment
15th May 2024
0Based on 0 rates
16th May 2024
0Based on 0 rates
17th May 2024
0Based on 0 rates
18th May 2024
0Based on 0 rates
19th May 2024
0Based on 0 rates
20th May 2024
0Based on 0 rates
21st May 2024
0Based on 0 rates
22nd May 2024
0Based on 0 rates
23rd May 2024
0Based on 0 rates
24th May 2024
0Based on 0 rates
25th May 2024
0Based on 0 rates
26th May 2024
0Based on 0 rates
27th May 2024
0Based on 0 rates
28th May 2024
0Based on 0 rates
29th May 2024
0Based on 0 rates
30th May 2024
0Based on 0 rates
31st May 2024
0Based on 0 rates
1st Jun 2024
0Based on 0 rates
2nd Jun 2024
0Based on 0 rates
3rd Jun 2024
0Based on 0 rates
4th Jun 2024
0Based on 0 rates
5th Jun 2024
0Based on 0 rates
6th Jun 2024
0Based on 0 rates
7th Jun 2024
0Based on 0 rates
8th Jun 2024
0Based on 0 rates
9th Jun 2024
0Based on 0 rates
10th Jun 2024
0Based on 0 rates
11th Jun 2024
0Based on 0 rates
12th Jun 2024
0Based on 0 rates
13th Jun 2024
0Based on 0 rates
14th Jun 2024
3Based on 1 rates
Data Value
Algorytm: NeoScrypt
Hashrate sieci ZOC: 12.221 MH/s
Trudność ZOC: 0.57
Nagroda za blok ZOC: 8.4140
Wolumen 24 h ZOC: 1.80 USD
Founded: 2018

Connect with ZOC

Frequently Asked Questions about ZOC

Everything you need to know about ZOC.

Boost your ZOC mining profits today with minerstat. Get started now!

How long does it take to mine 1 ZOC?

It would take 1 hours to mine 1 ZOC with Nvidia RTX 4070Ti or 1 hours to mine 1 ZOC with AMD Radeon VII.

What is current ZOC difficulty?

ZOC current difficulty is 1.

What is current ZOC network hashrate?

ZOC current network hashrate is 12.221 MH/s.

Which hardware can you use to mine ZOC?

You can mine ZOC with GPUs such as Nvidia RTX 4070Ti and AMD Radeon VII.

When was ZOC founded?

ZOC was founded in 2018.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ostatnia aktualizacja: 14 Cze 2024 17:36
Report
Report data

Does any data on this page looks incorrect and you would like for us to check it? Explain the issue with as much information as possible.

Send report
There was an error. Try again later.
Please explain what's wrong.
Thank you, message was successfully sent.

Maximize Your Mining Profit with ZOC

Ready to start mining ZOC and optimize your profits? Join minerstat and explore the most effective mining software options to boost your hashrate and earnings.

Start Mining ZOC