Polski
CS
Čeština
DE
Deutsch
ES
Español
EN
English
FR
Francais
HR
Hrvatski
HU
Magyar
IT
Italiano
JA
日本語
KO
한국어
PL
Polski
PT
Português
RO
Română
RU
Русский
SL
Slovenščina
TR
Türkçe
ZH
简体中文
TAJ - TAJ
TAJ TAJ
Brak informacji o cenie i rynku dla tej waluty.
How do you feel about TAJ today?
😃
🙂
🥱
😠
😨
Thank you for sharing!
Come again tomorrow.
😃
🙂
🥱
😠
😨
3
Based on 1 ratesin the last 24 hours
Last 30 days sentiment
26th Apr 2024
0Based on 0 rates
27th Apr 2024
0Based on 0 rates
28th Apr 2024
0Based on 0 rates
29th Apr 2024
0Based on 0 rates
30th Apr 2024
0Based on 0 rates
1st May 2024
0Based on 0 rates
2nd May 2024
0Based on 0 rates
3rd May 2024
0Based on 0 rates
4th May 2024
0Based on 0 rates
5th May 2024
0Based on 0 rates
6th May 2024
0Based on 0 rates
7th May 2024
0Based on 0 rates
8th May 2024
0Based on 0 rates
9th May 2024
0Based on 0 rates
10th May 2024
0Based on 0 rates
11th May 2024
0Based on 0 rates
12th May 2024
0Based on 0 rates
13th May 2024
0Based on 0 rates
14th May 2024
0Based on 0 rates
15th May 2024
0Based on 0 rates
16th May 2024
0Based on 0 rates
17th May 2024
0Based on 0 rates
18th May 2024
0Based on 0 rates
19th May 2024
0Based on 0 rates
20th May 2024
0Based on 0 rates
21st May 2024
0Based on 0 rates
22nd May 2024
0Based on 0 rates
23rd May 2024
0Based on 0 rates
24th May 2024
0Based on 0 rates
25th May 2024
0Based on 0 rates
26th May 2024
3Based on 1 rates
Data Value
Algorytm: Blake (2s)
Hashrate sieci TAJ: 6.4041 TH/s
Trudność TAJ: 347.8378K
Nagroda za blok TAJ: 33.00
Wolumen 24 h TAJ: 25.66 USD
Founded: 2016

Connect with TAJ

Frequently Asked Questions about TAJ

Everything you need to know about TAJ.

Boost your TAJ mining profits today with minerstat. Get started now!

How long does it take to mine 1 TAJ?

It would take 1 hours to mine 1 TAJ with iBeLink BM-K1 Max Blake2S Miner or 25 hours to mine 1 TAJ with Nvidia RTX 4070Ti.

What is current TAJ difficulty?

TAJ current difficulty is 347,838.

What is current TAJ network hashrate?

TAJ current network hashrate is 6.4041 TH/s.

Which hardware can you use to mine TAJ?

You can mine TAJ with ASIC machines such as iBeLink BM-K1 Max Blake2S Miner and iBeLink BM-K1+ Blake2S Miner or GPUs such as Nvidia RTX 4070Ti and AMD RX 6900 XT.

When was TAJ founded?

TAJ was founded in 2016.

Zrzeczenie się odpowiedzialności: Wyniki obliczeń kalkulatora wydobycia są wartościami szacunkowymi, bazującymi na aktualnej trudności, nagrodzie za blok i kursie wymiany danej kryptowaluty. Mogą one zawierać błędy, dlatego nie powinny być traktowane jako podstawa do podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Ostatnia aktualizacja: 26 Maj 2024 20:18
Report
Report data

Does any data on this page looks incorrect and you would like for us to check it? Explain the issue with as much information as possible.

Send report
There was an error. Try again later.
Please explain what's wrong.
Thank you, message was successfully sent.

Maximize Your Mining Profit with TAJ

Ready to start mining TAJ and optimize your profits? Join minerstat and explore the most effective mining software options to boost your hashrate and earnings.

Start Mining TAJ